...

Mozaika Klimatyczna – angażująca gra na temat zmian klimatu

Zmiany klimatu są faktem

Mozaika Klimatyczna – czyli gra o zmianach klimatu – jest narzędziem lekkim, pełnym kooperacji, kreatywnym, a jednocześnie opowiadającym o całkiem poważnym sprawach. Takich jak ślad węglowy, bioróżnorodność lub topnienie lodowców.  

Już 100% naukowców potwierdza, że zmiany klimatu są faktem. Są zjawiskiem tak samo realnym jak grawitacja. By jednak zrozumieć jak to działa, o co chodzi w zmianach klimatu i dlaczego się tyle o nich mówi warto odkryć wszystkie karty od początku do końca. 

Climate Fresk w wersji polskiej, czyli Mozaika Klimatyczna

Climate Fresk (angielska nazwa gry) to warsztat stworzony na podstawie raportów naukowych przygotowanych przez IPCC The Intergovermental Panel on Climate Change. W 2018 roku francuski inżynier Cédric Ringenbach postanowił przedstawić trudne naukowe informacje zawarte w raporcie IPCC w formie przystępnej dla każdego. Tak powstało Stowarzyszenie La Fresque du Climat, promujące Mozaikę, szkolące animatorów i szerzące wiedzę na tematy prośrodowiskowe. Zakłada ono, że do końca 2022 roku z Mozaiką zapozna się 1 milion osób na całym świecie. Do tej pory wzięło już w niej udział ponad 680 tysięcy ludzi z całego świata, w 50 krajach i 45 językach!


Celem Mozaiki Klimatycznej jest nie tyle zdobycie wiedzy na temat zmian klimatu (choć to bardzo ważny element), a zyskanie klarownego obrazu powiązań przyczynowo skutkowych i motywacji do podejmowanie działań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na Ziemię. Jednak by poszukiwać rozwiązań i inicjować akcje potrzebne jest zrozumienie zależności i roli człowieka w tym systemie

Mozaika Klimatyczna to potężne narzędzie, które, w sposób przystępny i zabawny, dobrej jakości edukację klimatyczną. Niedługie, bo tylko 3 godzinne szkolenie, jest dostępne dla każdego i szybko może zostać dostosowane do konkretnych warunków wewnątrz organizacji lub społeczności. 

Mozaika Klimatyczna 04

Informacje organizacyjne

·         czas trwania: 3 godziny (wersja podstawowa)

·         maksymalna liczba osób przy jednym stoliku – 8

·         maksymalna liczba osób prowadzona przez jednego animatora – 16

·         minimalna liczba osób – 3

·         forma: warsztatowa

 

·         potrzebne: flipchart, mazaki, duży stół do rozkładania kart

O Mozaice Klimatycznej

Mozaika Klimatyczna to szkolenie wyjątkowe. Mimo, że omawiane są kwestie bardzo poważne, całość warsztatu odbywa się w luźnej atmosferze współpracy. A wszystko w formie angażującej, interaktywnej gry, bazującej na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach jej uczestników. Mają oni za zadanie ułożyć 42 karty w kolejności przyczynowo-skutkowej – od karty, od której wszystko się zaczyna (nie będzie zagadką, że jest to człowiek), poprzez karty przedstawiające ślad węglowy, krążenie energii na Ziemi, zakwaszenie oceanów, zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, aż po skutki tych wszystkich zjawisk.

 

Warsztat Mozaiki Klimatycznej jest warsztatem naukowym. Opiera się na raporcie IPCC, z którego korzystają politycy i ekonomiści. Na podstawie tego raportu podejmowane są strategiczne decyzje dla na najwyższym szczeblu na całym świecie. W formie gry jest dostępny dla każdej organizacji, firmy, hotelu, urzędu, fundacji, biura, szkoły.

 

 

Grupy biorące udział w Mozaice Klimatycznej są nieduże – przy jednym stoliku układającym swoje karty powinno być nie więcej niż 8 uczestników – to sprzyja współpracy, wymianie poglądów i procesowi uczenia się. Każdy bierze udział. 

Mozaika Klimatyczna 02

Elastyczność narzędzia jakim jest Mozaika Klimatyczna

·         istnieje możliwość organizacji Mozaiki dla większej liczby osób – prowadzenie przez większą ilość animatorów

·         istnieje możliwość omawiania i poszukiwania rozwiązań konkretnie na podstawie danej firmy

·         istnieje możliwość przeprowadzenia Mozaiki Klimatycznej w języku angielskim

Warsztat może zostać przeprowadzony w biurze, w zespole managerskim, wśród pracowników z różnych działów. W każdym przypadku, prócz zdobywania wiedzy co to są zmiany klimatu i integracji uczestników, będzie on spełniał inny cel. 

W biurze – może skutkować pojawieniem się nowych pomysłów na prowadzenie green office. 

Na spotkaniu top management – może stworzyć przestrzeń do rozmów na temat zmian prośrodowiskowych dla całej firmy, być punktem wyjścia dla nowej strategii środowiskowej lub społecznej. 

W całej organizacji – w hotelu, fabryce, urzędzie, szkole – do spojrzenia na eko wyzwania z perspektywy osób z różnych działów. 

Bez względu na zajmowaną pozycję w firmie każdy może odnaleźć się w tym warsztacie i włączyć ze swoimi przemyśleniami na tematy go interesujące. Bez względu czy będzie to flota, rolnictwo czy moda. W tym wypadku im więcej punktów widzenia – tym lepiej! To sprawia, że Mozaika jest tak uniwersalna. 

 

Mozaika Klimatyczna 08

2 moduły Mozaiki Klimatycznej

MODUŁ 1

·         odkrywanie 5 zestawów kart Mozaiki Klimatycznej i układanie ich w porządku przyczynowo skutkowym

·         dokładanie kolejnych kart i tworzenie w ten sposób siatki zależności 

·         zanurzenie się w tematyce klimatycznej i zrozumienie obecnych przemian na sytuację osobistą, społeczna i biznesową

·         kreatywne uzupełnianie mozaiki o połączenia, tytuł i własne rysunki

·         podsumowanie łańcucha przyczynowo skutkowego – rozmowy o wrażeniach i emocjach

·         moment, w którym możemy cofnąć się o krok i spojrzeć na wymiar zmian klimatu całościowo, na powiazania między poszczególnymi elementami, na system zależności i wyzwań, które stoją przed ludzkością

MODUŁ 2

·         poszukiwanie pomysłów w walce przeciw zmianom klimatu na płaszczyźnie działań indywidualnych i społecznych

·         zebranie rozwiązań dla poszczególnych działów w organizacji – praca nad określeniem poziomów trudności i siły wpływu na środowisko poszczególnych pomysłów

·         stworzenie listy pomysłów na rozwiązania gotowe do wdrożenia od zaraz w organizacji oraz takie, które wymagają od firmy większego zaangażowania

·         wymiana wiedzy i inspiracji na temat działań na rzecz klimatu

Mozaika Klimatyczna 06

Część zysków ze szkolenia zostaje przekazane organizacji Climate Fresk, w celu dalszego propagowania wiedzy środowiskowej i zwiększania świadomości klimatycznej.

 

Mozaika Klimatyczna to narzędzie, które łączy ze sobą poważne tematy i dobrą zabawę, konkretne rozwiązania i luźną atmosferę. Każdy z uczestników może zaangażować się w takim zakresie i w tej części warsztatu, w której poczuje się najbardziej komfortowo. 

Mozaika Klimatyczna 03

Na koniec moich szkoleń uczestnicy proszeni są, by zapisać na karteczce swoje własne indywidualne rozwiązanie na zmniejszenie śladu węglowego. Takie, które są w stanie zrobić jutro lub pojutrze. Pojawiają się pomysły typu komunikacja miejska, porządek w skrzynce mailowej, spróbowanie mydła w kostce, własna wielorazowa butelka itp. Karteczka trafia do torebki, kieszeni, do opakowania komórki.

 

 

I wierzę w to bardzo mocno, że po 3 godzinach rozmów o środowisku, pomysły, które się tu pojawiły zostaną w niedługim czasie naprawdę zrealizowane! Taka magia Mozaiki 😉

 

Czy chcesz spróbować? 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.