...

Szkolenia ESG DLA BIZNESU

 – dla organizacji – dla hoteli – dla branży real estate – dla urzędów –  

 

 

 

 

* ESG * CSR * Zero Waste * GOZ * SDG *
* taksonomia UE * greenwashing * smog *

OFERTA

Green Officer Szkolenia

Szkolenia

Warsztaty, webinary, prelekcje i szkolenia o tematyce ekologicznej. Praktyczne, energetyczne i angażujące.

Green Officer Konsultacje

Usługi

Obliczenia śladu węglowego, audyt ESG, analiza zgodności z taksonomią UE, wsparcie w raportowaniu zrównoważonego rozwoju, rekomendacje.

Green Officer Wydarzenia

Wydarzenia

Festyn, prelekcja, gra terenowa, konferencja, foto-zabawa, warsztat Zero Waste dla mieszkańców, Mozaika Klimatyczna w wersji plenerowej.

TEMATYKA

Skąd się wzięły i do czego prowadzą zmiany klimatu, dlaczego tematyka zmian klimatu jest tak ważna dla jednostek, organizacji i państw? Co powinniśmy wiedzieć o raporcie IPCC? 

Co to jest ESG, dlaczego jest tak ważne w rozwoju firmy i dlaczego warto wprowadzać go do organizacji? 

Co to jest ślad węglowy, jak powstaje, po co i jak go obliczać w zakresie 1, 2 i 3, jakie ma znaczenie monitorowanie CO2 emisji śladu węglowego dla organizacji? 

Co to jest GOZ? Co to jest ekonomia cyrkularna? Jakie dobre praktyki można wprowadzić w organizacji, by działać w modelu obiegu zamkniętego? 

Co to jest Zero Waste, jaka jest jego historia powstania, co to jest zasada 5R, jak stosować Zero Waste w domu, w organizacji, w biurze? 

Co to są Cele Zrównoważonego Rozwoju i jak państwa i organizacje radzą sobie z ich realizacją? Jak Twoja firma może je wprowadzić w swoje działania? 

Kto i w jakim celu wymyślił Taksonomię, kto i w jakim sposób ją wprowadza, jak zbadać wpływ środowiskowy własnej firmy?   

Co to jest smog, jak powstaje, jak zapobiegać jego powstawaniu, jak się przed nim chronić? 

Kto zobowiązany jest do raportowania zrównoważonego rozwoju, na czym polega raportowanie ESG, co zawierają raporty niefinansowe?  

Zmiany klimatu

Greenofficer

DLA KOGO?

hotele

Biznes

Szkolenia ESG dla biznesu – o szerokiej tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem.  

Analizy i rekomendacje dobrych praktyk w zakresie śladu węglowego, taksonomii, audytów środowiskowych. Audyty ESG organizacji. 

urzędy

Instytucje

Wsparcie dla urzędów, gmin i szkół w wypełnieniu planów zrównoważonego rozwoju – wdrażanie zielonych rozwiązań wśród pracowników i mieszkańców. Pomoc w tworzeniu i realizacji projektów dla klimatu oraz w rozpisywaniu wniosków dotacyjnych na działania edukacyjne. Prowadzenie audytów organizacyjnych wspartych rekomendacjami.  

organizacje

Hotele

Budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, realizacji spójnej polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego, rekomendacje działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu, szkolenia dedykowane hotelom. 

Partnerzy

Razem możemy więcej

Zapraszam do kontaktu

Skontaktuj się ze mną

Warsztaty Zero Waste? Projekty ekologiczne? Eko szkolenia dla firm? 

Jeśli chcesz przygotować się do zmian klimatu, potrzebujesz potwierdzenia 

dla swoich pro-środowiskowych pomysłów, szukasz inspiracji, wiedzy, rozwiązań 

– jesteś we właściwym miejscu. 

 

Zadzwoń, zadaj pytanie, działajmy razem na rzecz ochrony naszej planety!

Email

agata@greenofficer.pl

Zadzwoń

507 086 142

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.