...

Mozaika Klimatyczna – angażująca gra o zmianach klimatu

O MOZAICE

(Climate Fresk) to gra stworzona na podstawie raportów naukowych przygotowanych przez IPCC – The Intergovermental Panel on Climate Change. Idea warsztatu opartego na grze z użyciem 42 kart powstała w 2018 roku we Francji. Jej celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej na temat zmian na Ziemi. Stowarzyszenie La Fresque du Climat (www.climatecollage.org), które jest inicjatorem szkolenia, zakłada, że do końca 2022 roku z Mozaiką zapozna się 1 milion osób na całym świecie. Część zysków ze szkolenia zostaje przekazane organizacji Climate Fresk, w celu dalszego propagowania wiedzy środowiskowej i zwiększania świadomości klimatycznej.

PO CO?

By z przekonaniem działać na rzecz zmniejszenia śladu węglowego w organizacji.

 

 

DLA KOGO?

Dla każdej osoby, która ma wpływ na realizację strategii firmy.

 

 

JAK?

Za pomocą angażującej gry stworzonej na podstawie raportów IPCC (Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu) z użyciem 42 kart obrazujących zmiany klimatu.

 

 

CZY MAM NA TO CZAS?

Mozaika trwa 3 godziny. W tym czasie uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zmian klimatu

i rozmawiają o rozwiązaniach.

 

ABC ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLIMATYCZNYM

Mozaika klimatyczna jest wybierana na pierwszym miejscu dla managerów w organizacji, by w ten sposób zapoznać kadrę zarządzającą z tematyką klimatyczną i ryzykiem klimatycznym. W dalszej części do Mozaiki zapraszani są także inni pracownicy – by zmotywować do podejmowania i zaangażowania w działania na rzecz klimatu w organizacji

 

Mozaika nadaje się na szkolenie w firmach bez względu na rodzaj działalności – do firm produkcyjnych, technologicznych, doradczych, banków, hoteli, szkół i urzędów. Zmiany klimatu wszystkich dotyczą w tym samym stopniu, a rozwiązania na zmiany klimatu są generowane z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji

       

Konferencja HMC

CEL SZKOLENIA:

 • wzrost świadomości klimatycznej wśród pracowników
 • stworzenie pakietu gotowych rozwiązań, które będzie można podjąć w życiu prywatnym i w organizacji od zaraz
 • znalezienie sposobów na oszczędności
 • analizowanie możliwości zapobiegających marnotrawstwu i niewłaściwemu gospodarowaniu zasobami
 • zyskanie poczucia sprawczości w obliczu zmian klimatycznych

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY ZDOBĘDĄ WIEDZĘ O TYM:

 • co to są zmiany klimatu i jaki jest ich mechanizm
 • jakie są powiązania przyczynowo skutkowe zmian klimatu
 • co jest ważne w działaniach na rzecz ochrony środowiska
 • jak istotna jest redukcja śladu węglowego, ograniczanie wody i energii, zasobów
 • co można dalej zrobić ze zdobytą wiedzą w perspektywie wyborów osobistych, społecznych i biznesowych
 • jakie nowe rozwiązania można wprowadzić do organizacji od zaraz oraz w dłuższej perspektywie czasowej

MODUŁ 1 – warsztat

 

 • odkrywanie 5 zestawów kart Mozaiki Klimatycznej i układanie ich w porządku przyczynowo skutkowym
 • dokładanie kolejnych kart i tworzenie w ten sposób siatki zależności
 • zanurzenie się w tematyce klimatycznej i zrozumienie obecnych przemian na sytuację osobistą, społeczna i biznesową
 • kreatywne uzupełnianie mozaiki o połączenia, tytuł i własne rysunki
 • podsumowanie łańcucha przyczynowo skutkowego – rozmowy o wrażeniach i emocjach

MODUŁ 2 – opracowanie

 

 • poszukiwanie pomysłów w walce przeciw zmianom klimatu na płaszczyźnie działań indywidualnych i społecznych
 • zebranie rozwiązań dla poszczególnych działów w organizacji – praca nad określeniem poziomów trudności i siły wpływu na środowisko poszczególnych pomysłów
 • stworzenie listy pomysłów na rozwiązania gotowe do wdrożenia od zaraz w organizacji oraz takie, które wymagają od firmy większego zaangażowania
 • wymiana wiedzy i inspiracji na temat działań na rzecz klimatu

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

 

 • czas trwania: 3 godziny (wersja podstawowa)
 • maksymalna liczna osób – 8
 • minimalna liczba osób – 4
 • forma: warsztatowa
 • przydatne: flipchart, mazaki

 

PROWDZĄCA

Animatorem mozaiki jest Agata Delmaczyńska.

Edukatorka w obszarze tematyki klimatycznej, gospodarki odpadowej, dobrych praktyk, zrównoważonego rozwoju, ekonomii cyrkularnej. Popularyzatorka innowacyjnych rozwiązań na płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej. Współpracuje z hotelami, urzędami, fundacjami i firmami. 

 

 

Organizatorka eventów w ramach Circular Economy Club Warsaw. Ekspert klimatyczny projektu Climate Leadership (UNEP/GRID Warszawa) oraz platformy Partnerstwo dla Klimatu (m.st. Warszawa). Aktywistka w ramach Climate Reality Project.

 

 

Wieloletni praktyk hotelarstwa. Konsultantka certyfikacji obiektowej Green Key. Ambasadorka społeczności “I helped make my world better today”. Autorka artykułów branżowych na tematy prośrodowiskowe. Inicjatorka takich wydarzeń jak Hotelowy Tydzień Ziemi oraz Katalogu Dobrych Praktyk w Hotelach.

 

 

Więcej informacji na temat warsztatu Mozaiki Klimatycznej drogą mailową: agata@greenofficer.pl lub telefonicznie: 507 086 142

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.