...

Doradztwo klimatyczne

Podstawowym celem projektu DORADZTWO KLIMATYCZNE jest świadczenie przez konsultantów usług konsultacyjno-doradczych polegających na wspieraniu mieszkańców, instytucji oraz przedsiębiorców danego okręgu w podejmowaniu działań sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej, poprawy efektywności energetycznej oraz przystosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami.

 

Konsultanci mają za zadanie: 

* udzielać indywidualnych konsultacji w punkcie doradztwa klimatycznego

* organizować warsztaty edukacyjne

* prowadzić działania edukacyjno- informacyjne

 

Efektem tych czynności ma być budowanie świadomości dotyczącej problemu zanieczyszczenia powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą, ograniczenie zużycia energii oraz wdrażanie nowych źródeł energii odnawialnej.

Warsztaty kohortowe online dla Doradców Klimatycznych

Szkolenie kohortowe dla doradców klimatycznych: 

Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do walki ze zmianami klimatu podczas szkolenia kohortowego! 

Dowiedz się najnowszych informacji na temat zmian klimatu, oszczędności energii, wody, gospodarowania odpadami. Poznaj narzędzia i zasoby dla doradców klimatycznych, rozwiń umiejętności komunikacji i budowania świadomości oraz zdobądź inspirację z udanych projektów. Poznaj inne osoby, zajmujące się tym samym co TY! 

Szkolenie kohortowe - zasady

1. Wspólny start i zakończenie: Wszyscy uczestnicy rozpoczynają i kończą program szkolenia w tym samym czasie. Zajęcia odbywają się regularnie – w każdy wtorek i piątek w godzinach 10.00 – 11.30. Przed każdym spotkaniem uczestnicy otrzymują informację z dodatkowymi materiałami przygotowującymi do przestudiowania. 

 

2. Stały kontakt z prowadzącym i innymi uczestnikami: Uczestnicy mają regularny kontakt z prowadzącym szkolenie oraz z innymi uczestnikami grupy, co sprzyja wymianie wiedzy, doświadczeniom i budowaniu relacji.

Osoba prowadząca jest dostępna i wspiera informacjami i doświadczeniem przez cały miesiąc trwania szkolenia.  

 

3. Nauka poprzez praktykę: Szkolenia kohortowe stawiają nacisk na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy. Uczestnicy realizują zadania, biorą udział w dyskusjach i warsztatach, co pozwala im utrwalić nabyte umiejętności i przygotować się do ich wykorzystania w realnych sytuacjach.

 

 

4. Wsparcie i motywacja: Wzajemne wsparcie i motywacja wśród uczestników grupy to jeden z największych atutów szkoleń kohortowych. Uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i sukcesami, co pomaga im pokonywać wyzwania i osiągać cele edukacyjne. Uczestnikom szkolenia udostępniona zostanie wspólna grupa na FB, gdzie będzie można wymienić się doświadczeniami, plikami, wartościowymi treściami, również po zakończeniu szkolenia. 

Prowadząca szkolenie

* Wieloletnia edukatorka w obszarze zmian klimatu, ESG, zrównoważonego rozwoju

* Współpracująca z jednostkami samorządowymi (projekty szkoleniowe – o odpadach, kampanie społeczne – #Targówekbezsmogu, wystąpienia edukacyjne – Zielony Lider Fundacji Sendzimira)

* Ekspert Programu Climate Lieadership UNEP-GRID Warszawa oraz Partnerstwa dla Klimatu Miasta st. Warszawa  

Pakiet szkoleniowy

  • 6 spotkań warsztatowych w godzinach 10.00 – 11.30, terminy w maju: 7, 10, 14, 16, 21, 23
  • materiały edukacyjne otrzymywane przed spotkaniem
  • prezentacje z zajęć
  • wspólna zamknięta grupa wymiany wiedzy na Facebooku – wyłącznie dla osób biorących udział w szkoleniu 
  • dostępność osoby prowadzącej szkolenie przez cały miesiąc trwania warsztatu
 
INWESTYCJA – 3000 zł brutto / osoba

Chcesz się zapisać?

wyślij zgłoszenie na adres mailowy: agata@greenofficer.pl

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.